Qui som

Les entitats coorganitzadores
del FestiNAT som:

Fundació Emys

Entitat ambiental sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, especialment de les zones humides i la Emys orbicularis. L’entitat treballa en conservació, gestió agrària i forestal sostenible, educació ambiental i voluntariat, economia verda, comunicació ambiental i gestió d’ús públic d’espais naturals.

Oxigenats

Espai audiovisual multiplataforma d’actualitat naturalista, de divulgació i descoberta de la biodiversitat i del paisatge. Original i propositu, amè i rigorós alhora, es dirigeix a un públic transversal. Un espai que vol aglutinar el sector ambiental, impulsant-ne el missatge i sent-ne caixa de ressonància.

Institució Catalana d’Història Natural

Associació de caire científic i sense ànim de lucre amb 125 anys d’història, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Té per finalitat promoure l’estudi i la conservació dels diferents components del medi natural i difondre’n els coneixements obtinguts. Realitza estudis i informes, publicacions, difusió i conscienciació pública i assessorament i suport a les institucions.

Xarxa per la Conservació de la Natura

Entitat sense ànim de lucre de segon nivell declarada d’utilitat pública. Està formada per associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca. La missió és promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social i establint aliances.

Patrocini

Amb el suport de

Logo Col D1
Logo 24 11
Logo Col A8
Logo Col A5

Patrocini

Logo Col A1
Logo Col A2
Logo Col A3
Logo Col C1
Logo 24 15
Logo Col D2
Logo Col B2
Logo Col B3
Logo Col D5
Logo Col B7
Logo Col A4
Logo Col D3
Logo Col B8
Logo Col D4
Logo 24 1
Logo 24 2
Logo 24 3
Logo 24 4
Logo 24 5
Logo 24 6
Logo 24 7
Logo 24 9
Logo 24 10
Logo 24 12
Logo 24 13
Logo 24 14
Logo 24 16
Logo 24 17
Logo 24 18
Logo 24 19

Hi participen

La força del FestiNAT és la qualitat, diversitat i quantitat de les persones que el faran possible: guiant sortides, fent-hi xerrades i tallers, organitzant activitats, presentant actes o fent de voluntàries. Naturalistes de renom, joves promeses, gent entusiasta i empoderada de totes les edats i origen.

Equip organitzador

Ivette Casadevall
Directora de la Fundació Emys

Toni Llobet
Director d’OxigeNATs

Xavier Soler
Secretari Tècnic de l’Institució Catalana d’Història Natural

Ana Macho
Tècnica de projectes – XCN

Pere Martín
Tècnic de comunicació de la Fundació Emys

Jacobo Krauel
Coordinador bioblitz, OxigeNATs

Judit Piella
Tècnica de comunicació – XCN

Paula Puy
Tècnica de comunicació – XCN